Leginstructie PVC klik

Lees aandachtig alle instructies vóór aanvang van de montage, aangezien de garantie vervalt bij onjuiste installatie.

Voorbereiding en benodigdheden

Gebruik bij een klik PVC altijd een geschikte ondervloer die het kliksysteem ondersteunt in het dagelijks gebruik. Ondervloeren met lage dichtheid en onvoldoende druksterkte kunnen het kliksysteem beschadigen en daarmee vervalt de garantie.

Controleer de vloer in daglicht op mogelijke zichtbare gebreken, inclusief fouten of afwijkingen in kleur of glans. Controleer de randen van de vloer op rechtheid en eventuele schade. Het wordt aanbevolen om de lengte van de panelen parallel te plaatsen met de richting van de belangrijkste lichtbron. Meng steeds de panelen van 3 tot 4 verpakkingen om het beste resultaat te krijgen. Voor oppervlaktes groter dan 100 m2 aan een stuk moet een dilatatie aangebracht worden. Rollators, bureau-, trippel-, en rolstoelen, zware displays, rekken, etc. kunnen extreme belasting uitoefenen op het kliksysteem en deze beschadigen.

Voorwaarden van ondergrond

De ondergrond moet altijd vlak (maximaal 2 mm hoogteverschil), droog, stevig (niet verend) en vrij van vuil, olie en lijmresten zijn. De ondergrond moet nauwkeurig worden gecontroleerd op vochtproblemen. PVC is waterbestendig maar geen vochtwerend product. Installeer niet op een bestaande kurk-, tapijt-, of vinylvloer. Ook niet op een ondervloer dikker dan 1,5mm of een zwevende vloer. Indien er vloerverwarming aanwezig is in de ruimte moet deze ten minste één week voor de installatie van de vloer ingeschakeld zijn om de juiste temperatuurinstelling te bereiken. Bij twijfel over de geschiktheid, wacht dan met de installatie en neem eerst contact op met de leverancier.

Voorwaarden van de ruimte

De omgeving waar de vloer wordt geïnstalleerd is cruciaal voor een succesvolle installatie. De vloer is bedoeld voor gebruik binnenshuis, waarbij de binnen locaties moeten voldoen aan klimaat- en constructie-eisen. Klik PVC is niet geschikt voor toepassing in veranda’s, serres en sauna’s. Vermijd grote (plaatselijke) warmteverschillen. Achter glas kan het plaatselijk heel warm worden, al snel boven de 27 graden. Dit gedeelte wordt warm en de rest van de vloer houdt de normale temperatuur. Bij ramen is zonwering dus noodzakelijk. Langdurige blootstelling aan een temperatuur van boven de 27 graden of aan direct zonlicht brengt schade toe aan de vloer!

Acclimatisatie en temperatuur

De vloer moet vóór installatie acclimatiseren in de ruimte waar de installatie zal plaatsvinden bij een constante temperatuur tussen 20-25 °C. Laat de ongeopende dozen minstens 48 uur op temperatuur komen. Plaats dozen nooit op hun zij of verticaal, maar leg ze vlak op de grond. De vloer mag alleen worden geïnstalleerd in een temperatuur tussen 20 en 25°C, met een constante temperatuur voor, tijdens en na de installatie. Mobiele verwarmingen worden niet aanbevolen, omdat deze de ruimte en ondergrond niet voldoende verwarmen.

Leginstructie

Zorg voor de volgende benodigdheden: Een geschikte ondervloer, rubberen hamer, afstandsblokjes, aanslagblokje, breekmes of PVC-knipper, gatenboor, potlood en rolmaat.

Stap 1
Start met het installeren van de ondervloer. Volg hierbij de instructies op de verpakking.

Stap 2
Eerste paneel in eerste rij. Werk van links naar rechts. Leg het eerste paneel met de groef naar jou toe gericht. Houd een afstand van 6 mm of gebruik afstandsblokjes tussen de muur en het paneel.

Stap 3
Tweede paneel in eerste rij. Klik het paneel, onder een hoek op de kopse kant en laat het paneel zakken tot het horizontaal ligt. Zorg ervoor dat ze mooi op één lijn liggen en dat de klikverbinding goed aansluit. Het is echt belangrijk dat de korte randen van twee aansluitende panelen goed zijn uitgelijnd. Ga zo door met het plaatsen van de eerste rij totdat je de wand aan de rechterkant bereikt hebt. Voor het op maat maken van het laatste paneel gebruik je een breekmes. Leg de bovenkant naar boven en snijd meerdere keren stevig langs dezelfde lijn. Je mes zal niet door het oppervlak gaan, maar wel een diepe snee maken. Til één kant van het paneel op en houd je andere hand dichtbij de snede op het tweede deel. Het paneel zal vanzelf breken en zo kun jij je PVC-vloer bijsnijden. Denk ook aan het afstandsblokje. Het reststuk kan je gebruiken als eerste paneel voor de volgende rij maar let op, deze moet minimaal 30 cm lang zijn. Wordt 30 cm niet bereikt, gebruik dan een deel van een nieuw paneel. Zorg ervoor dat de uiteinden van de panelen in twee aangrenzende rijen altijd minimaal 20 cm van elkaar verwijderd zijn.

LET OP: Als je opmerkt dat beide panelen niet op gelijke hoogte liggen of niet goed in elkaar klikken, stop dan het installeren. Haal de panelen uit elkaar door ze voorzichtig op te heffen in een hoek en controleer of iets de juiste klik belemmert. Het is van uiterst belang dat de korte zijden van twee panelen perfect uitgelijnd zijn. Is dit niet het geval of moet je kracht gebruiken voor het dichtklikken, dan kan dit leiden tot beschadiging van de klikverbindingen.

Stap 4
Rij twee, tweede paneel. Verbind de kopse kant in een hoek van ongeveer 30 graden. Vervolgens til je het paneel iets op en schuif je de panelen aan elkaar. Gebruik een rubberen hamer en het aanslagblokje om ze stevig te verbinden. De panelen liggen nu allemaal op dezelfde hoogte.

Stap 5
Na het installeren van de derde rij controleer je met een snijlijn of de gelegde panelen recht liggen. Is dit niet het geval dan kan de startmuur afwijkend zijn. Snij dan de eerste rij panelen bij om de onregelmatigheden van de wand te compenseren. Hiervoor hoef je de eerste rij niet te de-installeren.

Stap 6
De laatste rij. Plaats een los paneel precies op de laatst gelegde rij. Leg daarop een nieuw paneel met de veerzijde gericht naar de muur. Denk aan de afstandsblokjes. Trek een lijn langs de rand van het paneel en snij het paneel op maat. De laatste rij moet minimaal 5 cm breed zijn.

Stap 7
Uitsparingen voor buizen. Boor het gat altijd 6 mm ruimer dan de diameter van de buis en zaag deze vrij zoals in het voorbeeld. Leg het paneel op zijn plek en plaats het uitgezaagde deel terug.

Stap 8
Plinten plaatsen. Verwijder alle afstandsblokjes. Zorg bij hoge plinten voor voldoende ruimte tussen de vloer en de plint zodat de vloer niet afgeklemd wordt. Installeer hoge plinten daarom tegen de wand en nooit op de vloer en kit ze aan de onderkant niet af. Voor een naadloze overgang om deurposten gebruik je een plakplint of kort je de deurpost in.