Leginstructie PVC plak

Lees aandachtig alle instructies vóór aanvang van de montage, aangezien de garantie vervalt bij onjuiste installatie.

Voorbereiding en benodigdheden

Controleer de vloer in daglicht op mogelijke zichtbare gebreken, inclusief fouten of afwijkingen in kleur of glans. Controleer de randen van de vloer op rechtheid en eventuele schade. Indien beschadigde of onjuiste panelen toch gelegd worden vallen deze buiten de garantie. Meng steeds de panelen van 3 tot 4 verpakkingen, herhalingen in het patroon worden hiermee voorkomen. Het wordt aanbevolen om de lengte van de panelen parallel te plaatsen met de richting van de belangrijkste lichtbron.

Voorwaarden van ondergrond

De ondergrond moet altijd vlak, droog, stevig (niet verend) en vrij van vuil, olie en lijmresten zijn zoals omschreven in de DIN 18365 norm.
De ondergrond moet nauwkeurig worden gecontroleerd op vochtproblemen. PVC is waterbestendig maar geen vochtwerend product.
Indien er vloerverwarming aanwezig is moet deze ten minste 48 uur voor de installatie van de vloer uitgeschakeld zijn. Let wel op dat de temperatuur in de ruimte minimaal 18 graden is. Minstens 48 uur na de installatie kan de vloerverwarming, volgens het opstookprotocol van de installateur, worden opgestart. Bij twijfel over de geschiktheid van de ondergrond of specifieke vragen over het gebruik van lijm en egalisatie, wacht dan met de installatie en neem eerst contact op met de leverancier. Het vochtgehalte in de vloer mag niet hoger zijn dan onderstaande waarden, gemeten met het CM-Gerät:
Zand/cement < 2,5%
Anhydriet 0,3 tot 0,5 %
Magnesiet < 0,3%
Koudbitumen < 2%

De ondergrond moet altijd voorgestreken en geëgaliseerd zijn omdat de kleinste oneffenheden zich zullen aftekenen.

Voorwaarden van de ruimte

De omgeving waar de vloer wordt geïnstalleerd is cruciaal voor een succesvolle installatie. De vloer is bedoeld voor gebruik binnenshuis waarbij de binnen locaties moeten voldoen aan klimaat- en constructie-eisen. Bij leegstaande huizen wordt natuurlijke ventilatie of regelmatige airconditioning geadviseerd.

Acclimatisatie en temperatuur

De vloer moet vóór installatie acclimatiseren in de ruimte waar de installatie zal plaatsvinden, bij een constante temperatuur tussen 18-27 °C. Laat de ongeopende dozen minstens 48 uur op temperatuur komen. Plaats dozen nooit op hun zij of verticaal, maar leg ze vlak op de grond. De vloer mag alleen worden geïnstalleerd in een temperatuur tussen 18-27°C. De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 70% bedragen. Mobiele verwarmingen worden niet aanbevolen, omdat deze de ruimte en ondergrond niet voldoende verwarmen. Vermijd grote (plaatselijke) warmteverschillen. Achter glas kan het plaatselijk heel warm worden, al snel boven de 27 graden. Dit gedeelte wordt warm en de rest van de vloer houdt de normale temperatuur. Bij ramen is zonwering dus noodzakelijk. Langdurige blootstelling aan een temperatuur van boven de 27 graden of aan direct zonlicht brengt schade toe aan de vloer!

Leginstructie

Zorg voor de volgende benodigdheden: lijm speciaal geschikt voor PVC, lijmkam met voorgeschreven vertanding, breekmes of PVC-knipper, potlood, rolmaat, draad en wals.

Stap 1
Uitzetten van de vloer. Meet de volledige breedte van de vloer en bereken zorgvuldig, zodat je aan alle zijden minstens 1/3 van het paneel overhoudt. Deze berekening is essentieel om te voorkomen dat je eindigt met kleine stukjes aan de randen. Nadat je de afstand tussen de muur en het begin van de vloer hebt bepaald, span je een draad op die afstand in het midden van de kamer, parallel aan de muur. Plaats langs deze draad de eerste rij vloerdelen op de betonvloer om te controleren of de vloer gelijkmatig ligt. Voor een goed verband tussen de panelen in verschillende rijen, moeten de kopse naden bij elk paneel minimaal 30 cm uit elkaar liggen (baksteen patroon). Om te voorkomen dat de panelen verschuiven, is het handig om wat gewicht op de eerste rij te leggen zodra deze is geplaatst.

Stap 2
Lijm aanbrengen. Nu de vloer is uitgezet, kun je starten met het aanbrengen van het eerste deel van de lijm. Gebruik hiervoor een lijmkam die specifiek geschikt is voor PVC-vloeren, deze lijmkam heeft namelijk een zeer fijne vertanding. Begin vanuit het midden van de vloer, waar je de eerste rij vloerdelen hebt gelegd, en werk in de richting van de muur. Voordat je start met plakken is het raadzaam om de geadviseerde wachttijd te volgen. Na deze wachttijd heeft de lijm de optimale werking bereikt.

Stap 3
Nu kan je beginnen met het plaatsen van de vloerdelen op de verlijmde ondergrond. Omdat plak PVC werkingsarm is mag deze strak tegen deurkozijnen of langs wanden geplaatst worden. Naden kunnen achteraf heel eenvoudig afgekit worden. Om het PVC te versnijden gebruik je een breekmes. Teken eerst een rechte lijn om de maat aan te geven en maak vervolgens een diepe insnede. Nu kan je op dit punt de PVC eenvoudig breken. Na deze eerste helft van de vloer kan je nu verder met het uitsmeren van de lijm over de andere helft van de ruimte. Wacht ook nu weer 20 minuten voor de maximale werking van de lijm en leg vervolgens het overige deel van de vloer.

Stap 4
Na het leggen van de PVC-vloer wals je de vloer. Bij grote oppervlaktes doe je dit ook tussendoor. Dit is een cruciale stap die niet overgeslagen mag worden. Na het walsen zal de vloer beter hechten en ligt de vloer vlak, waardoor deze minder zal werken. Vergeet ook de randen niet. Lees voor het juiste gewicht van de wals de voorschriften van de lijmfabrikant. Een gemiddeld PVC-wals weegt 50 kilo.