Leginstructie visgraat PVC plak

Lees aandachtig alle instructies vóór aanvang van de montage, aangezien de garantie vervalt bij onjuiste installatie.

Voorbereiding en benodigdheden

Controleer de vloer in daglicht op mogelijke zichtbare gebreken, inclusief fouten of afwijkingen in kleur of glans. Controleer de randen van de vloer op rechtheid en eventuele schade. Indien beschadigde of onjuiste panelen toch gelegd worden vallen deze buiten de garantie. Meng steeds de panelen van 3 tot 4 verpakkingen, herhalingen in het patroon worden hiermee voorkomen. Het wordt aanbevolen om de lengte van de panelen parallel te plaatsen met de richting van de belangrijkste lichtbron.

Voorwaarden van ondergrond

De ondergrond moet altijd vlak, droog, stevig (niet verend) en vrij van vuil, olie en lijmresten zijn zoals omschreven in de DIN 18365 norm. De ondergrond moet nauwkeurig worden gecontroleerd op vochtproblemen. PVC is waterbestendig maar geen vochtwerend product. Indien er vloerverwarming aanwezig is moet deze ten minste 48 uur voor de installatie van de vloer uitgeschakeld zijn. Let wel op dat de temperatuur in de ruimte minimaal 18 graden is. Minstens 48 uur na de installatie kan de vloerverwarming, volgens het opstookprotocol van de installateur, worden opgestart. Bij twijfel over de geschiktheid van de ondergrond of specifieke vragen over het gebruik van lijm en egalisatie, wacht dan met de installatie en neem eerst contact op met de leverancier. Het vochtgehalte in de vloer mag niet hoger zijn dan onderstaande waarden, gemeten met het CM-Gerät:
Zand/cement < 2,5%
Anhydriet 0,3 tot 0,5 %
Magnesiet < 0,3%
Koudbitumen < 2%

De ondergrond moet altijd voorgestreken en geëgaliseerd zijn omdat de kleinste oneffenheden zich zullen aftekenen.

Voorwaarden van de ruimte

De omgeving waar de vloer wordt geïnstalleerd is cruciaal voor een succesvolle installatie. De vloer is bedoeld voor gebruik binnenshuis waarbij de binnen locaties moeten voldoen aan klimaat- en constructie-eisen. Bij leegstaande huizen wordt natuurlijke ventilatie of regelmatige airconditioning geadviseerd.

Acclimatisatie en temperatuur

De vloer moet vóór installatie acclimatiseren in de ruimte waar de installatie zal plaatsvinden, bij een constante temperatuur tussen 18-27 °C. Laat de ongeopende dozen minstens 48 uur op temperatuur komen. Plaats dozen nooit op hun zij of verticaal, maar leg ze vlak op de grond. De vloer mag alleen worden geïnstalleerd in een temperatuur tussen 18-27°C. De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 70% bedragen. Mobiele verwarmingen worden niet aanbevolen, omdat deze de ruimte en ondergrond niet voldoende verwarmen. Vermijd grote (plaatselijke) warmteverschillen. Achter glas kan het plaatselijk heel warm worden, al snel boven de 27 graden. Dit gedeelte wordt warm en de rest van de vloer houdt de normale temperatuur. Bij ramen is zonwering dus noodzakelijk. Langdurige blootstelling aan een temperatuur van boven de 27 graden of aan direct zonlicht brengt schade toe aan de vloer!

Leginstructie

Zorg voor de volgende benodigdheden: lijm speciaal geschikt voor PVC, lijmkam met voorgeschreven vertanding, breekmes of PVC-knipper, potlood, rolmaat, winkelhaak, draad en wals.

Stap 1
Begin met het uitzetten van de PVC-visgraat panelen. Leg van links naar rechts een baan met de vloerdelen om je patroon nauwkeurig bepalen. Verdeel de vloerdelen symmetrisch in de ruimte en schuif zolang met de planken tot er aan beide zijden een gelijke ruimte overblijft. Op deze wijze kun je exact bepalen waar de punten van het visgraatpatroon in de ruimte geplaatst moeten worden, wat cruciaal is voor een correcte start én een rechte vloer. Plaats een volle visgraatpunt die gelijk is aan de lengte van de langste muur in de ruimte en meet de afstand van de punt naar de muur. Markeer deze afstand op de grond, zowel aan de voor- als achterzijde van de ruimte. Hiermee heb je aangegeven waar de punt van de vloer moet uitkomen. Gebruik de draad om een smetlijn te spannen tussen de twee punten (je kunt twee pakken vloer gebruiken om de draad vast te leggen).

Stap 2
Na het spannen van de draad kun je de eerste zes vloerdelen leggen zonder lijm. Gebruik de draad en een winkelhaak om de eerste zes vloerdelen in het gewenste patroon te leggen. Schuif met de delen totdat de punt nauwkeurig recht ligt en controleer of de punten gelijklopen met de gespannen lijn. Dit vormt het startpunt van jouw visgraat PVC-vloer en vereist daarom zorgvuldigheid en aandacht, een solide start legt de basis voor succes! Indien dit het geval is, plaatsen we na de zes losse vloerstroken direct vier PVC stroken met lijm op de grond.

Stap 3
Lijm aanbrengen. Vanuit het startpunt kan je beginnen met het aanbrengen van het eerste deel van de lijm. Gebruik hiervoor een lijmkam die specifiek geschikt is voor PVC-vloeren. Voordat je start met plakken is het raadzaam om de geadviseerde wachttijd te volgen. Na deze wachttijd heeft de lijm de optimale werking bereikt. Wanneer de lijm voldoende is gedroogd installeer je de planken die verbonden zijn aan je startpunt en werk je verder in zigzag, van links naar rechts in de ruimte. Na afloop van het eerste deel van de planken voorzie je een nieuw gedeelte van lijm totdat de hele vloer geïnstalleerd is. Omdat plak PVC werkingsarm is mag deze strak tegen deurkozijnen of langs wanden geplaatst worden. Naden kunnen achteraf heel eenvoudig afgekit worden. Om het PVC te versnijden gebruik je een breekmes. Teken eerst een rechte lijn om de maat aan te geven en maak vervolgens een diepe insnede. Nu kan je op dit punt de PVC eenvoudig breken. Gooi de reststukken niet weg maar gebruik deze weer op een andere plek.

Stap 4
Na het leggen van de PVC-visgraatvloer wals je de vloer. Bij grote oppervlaktes doe je dit ook tussendoor. Dit is een cruciale stap die niet overgeslagen mag worden. Na het walsen zal de vloer beter hechten en ligt de vloer vlak waardoor deze minder zal werken. Vergeet ook de randen niet. Lees voor het juiste gewicht van de wals de voorschriften van de lijmfabrikant. Een gemiddeld PVC-wals weegt 50 kilo.